مطالب توسط abron

اتوماسیون صنعتی چیست

اتوماسیون صنعتی چیست؟ اتوماسیون صنعتی دربرگیرنده كلیه عوامل لازم برای اندازه‌گیری, انتقال, نمایش, ذخیره‌سازی و تنظیم مقادیر كمیت‌های فیزیكی برای هدایت فرآیند تولید فرآورده‌های صنعتی در جهت ایجاد كیفیت مطلوب‌تر است.