مطالب توسط abron

محافظ کابل چیست؟

زنجیر کابل یا محافظ کابل که با نام های فنی و تجاری متعددی از جمله: cable chain, cable carrier, energy chain, energy guide, drag chain, cable track شناخته میشود ، امروزه در ماشین آلات صنعتی از اجزای بسیار مهم و جداناپذیر ماشین آلات به شمار میرود.