نوشته‌ها

گیربکس

گيربکس ماشيني است که براي انتقال توان مکانيکي از يک منبع توليد توان به يک مصرف کننده و هچنين برآورده ساختن گشتاور و سرعت دوراني مورد نياز مصرف کننده به کار مي رود.
ادامه مطلب …

گیربکس خورشیدی

گیربکس خورشیدی از انواع گیربکس با لقی کم ، حجم کوچک و بازده بالا ست. ادامه مطلب …