نوشته‌ها

استپ موتور دوفاز یا موتور پله ای دو فاز

دو نوع سیم پیچی جهت هسته های مغناطیس استپ موتورهای دو فاز وجود دارد : تک قطبی و دوقطبی.

موتورهای تک قطبی:

یک موتور تک قطبی دارای سیم پیچی با سر مرکزی می باشد. جریان در هر قسمت از سیم پیچ جهت ایجاد میدان مغناطیسی برقرار می گردد. در این آرایش ، قطبهای مغناطیسی بدون تغییر در جهت جریان می توانند معکوس گردند، بنابراین کموتاسیون در مدار به راحتی صورت می گیرد ( به عنوان مثال با یک ترانزیستور ) . اساسا ، هر فاز ، دارای یک سر مرکزی مشترک است : سه سیم برای هر فاز و شش سیم برای یک موتور دو فاز. اغلب سر مشترک هر دو فاز با هم یکی شده و بنابراین هر موتور دارای پنج سیم می باشد. به همین دلیل این موتورها را تک قطبی می نامند زیرا توان همواره از طریق همین قطب وارد می گردد.

یک میکروکنترلر یا کنترلر استپ موتور می تواند جهت فعال سازی ترانزیستورهای راه انداز در مسیر درست استفاده گردد. این عملکرد موتورهای تک قطبی باعث محبوبیت آنها گردیده است ، این راحت ترین راه جهت یک حرکت زاویه ای است.

(بوسیله اندازه گیری مقاومت دو سر سیم پیچها می توان آنها را شناسایی نمود. مقاومت بین سیم سر وسط و سیم انتهای کویل نصف مقاومت دو سیم انتهایی کویل می باشد. ) یک راه سریع جهت تست صحت عملکرد استپ موتور ، اتصال کوتاه کردن دو سر کویلها و سعی در چرخش شفت است، هر زمان که مقاومتی بیش از مقاومت نرمال احساس گردید نشانگر بسته بودن مدار آن سیم پیچ مشخص است و نشانه عملکرد صحیح فاز است.

موتورهای دوقطبی

موتورهای دوقطبی دارای یک سیم پیچ در هر فاز می باشند. جهت معکوس کردن قطبهای مغناطیسی جریان در یک سیم پیچ بایستی معکوس گردد، بنابراین مدار راه انداز پیچیده تر می باشد ، و اساسا با یک آرایش پل H بدست می آید. ( البته مدارات راه انداز زیادی برای این موضوع وجود دارد ). دو سیم برای هر فاز وجود دارد و هیچ سر مشترکی وجود ندارد.

در صورتیکه فرکانس اعمالی به استپ موتور بیش از فرکانس پاسخگویی موتور باشد باعث افزایش اثر اصطکاک ساکن می گردد.

به دلیل استفاده بهتر از سیم پیچها ، توان موتورهای دوقطبی نسبت به موتور تک قطبی هم وزن خود بیشتر است. این به دلیل فضای فیزیکی اشغال شده توسط سیم پیچهاست. یک موتور تک فاز دارای دوبرابر سیم بیشتر در حجم یکسان است اما نصف توان نقطه به نقطه در هر زمان را ارائه می دهد که به معنای تاثیر گذاری50% یا حداکثر 70% است. با وجود آنکه موتور دو قطبی جهت راه اندازی پیچیده تر است اما فراوانی تراشه های راه انداز به معنی آنست که دستیابی به این سیستم چندان هم سخت نیست.

یک استپ موتور 8 سیمه مانند یک موتور تک قطبی است اما سیمها به سر مشترک وصل نیستند. این نوع سیم پیچی موتور به چند شکل قابل استفاده است :

تک قطبی

دوقطبی با سیم پیچی سری. این امر باعث ارائه اندکتانس بالاتر و جریان پایین تر در هر سیم پیچ می گردد.

دو قطبی با سیم پیچی موازی. این امر نیاز به جریان بالاتر دارد اما می تواند باعث کاهش و بهینه شدن اندکتانس گردد.

دوقطبی با یک سیم پیچ در هر فاز. این روش باعث راه اندازی موتور با نصف سیم پیچ قابل دسترس می گردد که باعث کاهش گشتاور سرعت پایین با جریان مورد نیاز کمتر می گردد.

با اندازه گیری مقاومت بین سیمها می توان این دو نوع موتور را از هم تشخیص داد. اگر دو سیمی که اندازه گیری می نمایید مربوط به دو کویل مجزا باشند مقاومت بینهایت دیده می شود.

مانند سایر موتورها ، استپ موتورها نیز به توانی بیش از آنچه میکروکنترلرها تامین می نمایند نیاز دارند بنابراین به یک منبع تغذیه مجزا نیازمندید. بصورت ایده آل بایستی ولتاژ اعلام شده توسط کارخانه سازنده را بدانید اما در صورت عدم اطلاع ، یک منبع تغذیه DC متغیر را به دو سیم یک کویل اعمال نمایید ، از ولتاژ حداقل 3V آغاز نمایید و بتدریج آنرا افزایش دهید تا زمانیکه موتور بسختی به نظر می رسد آماده حرکت است. بیش از آن ولتاژ اعمال ننمایید چون باعث آسیب به موتور می گردد. اساسا ولتاژ مورد نیاز موتورها 5V,9V, 12V, 24V است و بالاتر از 24Vبسیار نادر است.